สะพานไฟ

สะพานไฟ (Cut out) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร ซึ่งเปรียบเสมือน กับสวิตซ์ขนาดใหญ่ของบ้าน สายไฟที่ต่อมาจากมาตรไฟฟ้า จะมีสะพานไฟขนาดใหญ่เป็นตัวเชื่อมโยงเข้ากับวงจรไฟฟ้า ในบ้าน เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน และจะมีสะพานไฟขนาดรองลงมาเชื่อมโยงแยกเอา กระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน

ส่วนประกอบของสะพานไฟ

 

สะพานไฟมีหลายขนาด โดยกำหนดเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านได้สูงสุด เช่น 10, 30, 60 แอมแปร์ สะพานไฟขนาด 30 A หมายความว่าสะพานไฟอันนี้สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากที่สุด 30 แอมแปร์ ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่า 30 แอมแปร์ ฟิวส์ในสะพานไฟจะหลอมละลาย ทำให้วงจรไฟฟ้าขาด

การเลือกใช้สะพานไฟ

การเลือกใช้สะพานไฟต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร สะพานไฟขนาดใหญ่ใช้สำหรับเชื่อมโยงให้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดผ่านเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในบ้าน สะพานไฟขนาดเล็กใช้สำหรับเชื่อมโยงแยกกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนต่าง ๆ ของบ้าน

วิธีใช้สะพานไฟ ถ้าต้องการต่อวงจรให้ใช้กระแสไฟฟ้าได้ตามปกติต้องดันคันโยกขึ้น แต่ถ้าดันคันโยกลงมาจะตัดวงจรไฟฟ้า เช่น เมื่อต้องการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การดันคันโยกขึ้นต้องสับคันโยกของสะพานไฟให้แน่นสนิทกับที่รองรับ หากสัมผัสกันไม่แน่นสนิทจะเกิดความร้อน ตรงจุดสัมผัส ทำให้ฟิวส์ขาดกระแสไฟฟ้าไม่ไหลในวงจรไฟฟ้า

ประโยชน์ของสะพานไฟ

ช่วยทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะ สามารถใช้สะพานไฟตัดวงจรไฟฟ้าไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าบริเวณที่กำลังซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

 

 
กลับหน้าหลัก