ข้างขึ้น ข้างแรม หรือ ดิถีของดวงจันทร์(Phases of the Moon)


ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก แล้วทำให้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลก มองเห็นแสงที่เกิดจากการสะท้อน จากดวงอาทิตย์แตกต่างกันไป


ภาพจาก : http://www.exploringnature.org/db/detail.php?dbID=42&detID=2856

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

มาเขียน mindmap เรื่อง งานและกำลัง

>ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงจาก http://phchitchai.wbvschool.net/th/

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ความเร่ง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Traces of the Sun

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

นำเสนองานของนักเรียนชั้นม3/8 เรื่อง กลุ่มดาว

IMG_7105

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

นำเสนองานของนักเรียนชั้นม3/5 เรื่อง กลุ่มดาว

IMG_6880

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

อบรมดาราศาสตร์ขั้นกลาง บนดอยอินทนนท์

1.  M42

2. startrail

3. sunspot

4. MilkyWay

ผมเองครับ หอดูดาวแห่งชาติ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

พิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งแรกของไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)

หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จากผู้ผลิต
สู่ผู้บริโภค ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากการกินต่อกัน

Posted in ประกาศผลสอบ | Leave a comment