การใช้ชีวิตในอวกาศ


การทดลองในอวกาศ ของเด็กไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เทคโนโลยีอวกาศสรุปเทคโนโลยีอวกาศ

แหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Planet Earth seen from space

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กาแล็กซี่(Galaxy)

กาแล็กซี่ หรือ ดาราจักร หมายถึง ที่รวมของดวงดาว  กระจุกดาว  เนบิวลา  ฝุ่นละออง  โดยจะมีรูปร่างแตกต่างกันไป  ในจักรวาลมีกาแล็กซีประมาณหนึ่งแสนล้านกาแล็กซี  แต่ละกาแล็กซีจะอยู่ห่างกันมาก  ระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก


                                           ข้อมูลจาก http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/milkyway-galaxy
ประเภทการแล็กซี่

แรงโน้มถ่วงระหว่างกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กัน จะส่งผลต่อรูปทรงของกาแล็กซี ทำให้กาแล็กซีมีรูปทรงเปลี่ยนไป

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

เอกภพ (Universe)

เอกภพ (Universe) หรือจักรวาล หมายถึงทั้งหมดทุกสรรพสิ่ง นักดาราศาสตร์พยายามศึกษาว่า เอกภพกว้างใหญ่เพียงใด มีกาแล็กซีอยู่จำนวนเท่าใด ปัจจุบันเราทราบว่า กาแล็กซีไม่ได้กระจายตัวกันในเอกภพ หากแต่อยู่รวมกลุ่มเป็นกระจุก กระจุกกาแล็กซีทั้งหลายกำลังเคลื่อนที่ออกจากโลกในทุกทิศทาง แสดงว่า เอกภพกำลังขายตัว  นักดาราศาสตร์ศึกษาอัตราการขยายตัวของเอกภพโดยใช้กฏของฮับเบิล แล้วคำนวณย้อนกลับพบว่า เอกภพมีอายุประมาณ 13,000 ล้านปี ซึ่งอธิบายโดยใช้ทฤษฎีบิกแบง
ข้อมูลจาก http://www.lesa.biz/astronomy/universe

เอกสารประกอบการสอนเรื่องเอกภพ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

“นาซา” ชี้“กาแล็กซีแอนโดรเมดา” จะพุ่งชนกาแล็กซีทางช้างเผือกในอีก 4 พันล้านปีข้างหน้า

              จากการวิเคราะห์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญขององค์การบริหารการบินและอวกาศ แห่งชาติ ( นาซา ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ระบุความเป็นไปได้ ที่กาแล็กซีแอนโดรเมดา อาจพุ่งเข้าชนกาแล็กซีทางช้างเผือกในอีกราว 4 พันล้านปีข้างหน้า
ข้อมูลจาก http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สุริยุปราคา จันทรุปราคา และดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในปี 2562


ข้อมูลจาก สมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

จับตารอยเลื่อนปัว หลังเกิดแผ่นดินไหวในประเทศลาว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ยานวอยเอเจอร์ 2 พ้นระบบสุริยะแล้ว

ภาพจาก http://knowledge-108.blogspot.com/2014/04/blog-post_2079.html

ยานวอยเอเจอร์ 2 พ้นระบบสุริยะแล้ว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขนาดของดาว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment