แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน(frictional force)
แรงเสียดทาน (frictional force) เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกันและกัน ขนาดของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิว และน้ำหนักกดบนพื้นผิวของวัตถุนั้น มีทิศทางตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ ใช้สัญลักษณ์ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) แรงเสียดทานมี 2 ชนิดคือ
1. แรงเสียดทานสถิต (static friction: fs) เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่
เคลื่อนที่ มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่วัตถุพยายามจะเคลื่อนที่ และมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ เรียก
แรงเสียดทานสถิตขณะนี้ว่าแรงเสียดทานที่ขีดจำกัด(Limiting Friction Force)และมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจลน์
2. แรงเสียดทานจลน์ (kinetic friction : fk) เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกำลัง
เคลื่อนที่ มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิต

_________________________________________________
ที่มา ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2553.


This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>