จับตารอยเลื่อนปัว หลังเกิดแผ่นดินไหวในประเทศลาว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ยานวอยเอเจอร์ 2 พ้นระบบสุริยะแล้ว

ภาพจาก http://knowledge-108.blogspot.com/2014/04/blog-post_2079.html

ยานวอยเอเจอร์ 2 พ้นระบบสุริยะแล้ว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขนาดของดาว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้างขึ้น ข้างแรม หรือ ดิถีของดวงจันทร์(Phases of the Moon)


ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก แล้วทำให้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลก มองเห็นแสงที่เกิดจากการสะท้อน จากดวงอาทิตย์แตกต่างกันไป


ภาพจาก : http://www.exploringnature.org/db/detail.php?dbID=42&detID=2856

Evolution of the Moon

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ฤดูกาล (Seasons)

            เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° ในฤดูร้อนโลกเอียงขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมาโลกโคจรไปอยู่อีกด้านหนึ่งของวงโคจร โลกเอียงขั้วใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ (แกนของโลกเอียง 23.5° คงที่ตลอดปี)ทำให้ซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว (เพิ่มเติม)

ข้อมูลจาก http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/seasons


21752462_1581967858533489_6467331051980760267_n
ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Seasons Simulator (NAAP)

Seasons Simulator (NAAP)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กลางวัน กลางคืน (Night & Day)

โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน ด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็นกลางวัน  ด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางคืน

ข้อมูลจาก : http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/day-night

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

มารู้จัก Hot tower

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สารคดี มหันตภัยโลก ตอน ดาวเคราะห์น้อย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สารคดี กำเนิดแสงเหนือ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment